Description

üldistavate meessoost nimisõnavormide ja diskrimineerivate väljendite vältimine, mis kirjeldavad naisi ja mehi nende välimuse, omaduste ja nende soole omistatavate soorollide järgi