Description

uresničitev enakosti spolov v pisnem in govorjenem jeziku, ki je dosežena, ko se ženske in moške ter tiste, ki se ne prilagajajo binarnemu sistemu spolov, naredi vidne in se v jeziku naslavljajo kot osebe enake vrednosti, dostojanstva, celovitosti in spoštovanja

Additional notes and information

Izogibanje diskriminaciji zaradi biološkega ali družbenega spola se začne z jezikom, kajti sistematična uporaba spolno pristranske terminologije vpliva na stališča in pričakovanja ter lahko v bralčevih, bralkinih ali poslušalčevih, poslušalkinih mislih postavlja ženske v ozadje oziroma prispeva k ohranjanju stereotipnih pogledov na vloge žensk in moških. Na razpolago je veliko različnih strategij, ki jih je mogoče uporabiti za natančno izražanje odnosov med spoloma, npr. ta, da se čim bolj izogibamo rabi jezika, ki se izrecno ali implicitno nanaša samo na en spol, in da z vključujočimi alternativnimi oblikami in skladno z značilnostmi vsakega posameznega jezika zagotavljamo spolno občutljive in vključujoče rabe jezika