Description

verwezenlijking van gelijkheid van vrouwen en mannen in geschreven en gesproken taal, hetgeen wordt bereikt wanneer vrouwen en mannen en zij die niet binnen het binaire gendersysteem passen, zichtbaar worden gemaakt en worden aangesproken in taal als personen van gelijke waarde, die met waardigheid, integriteit, en respect behandeld worden

Additional notes and information

Het vermijden van sekse- en gendergerelateerde discriminatie begint met taal, aangezien het systematische gebruik van, vanuit het oogpunt van gender, eenzijdige terminologie houdingen en verwachtingen beïnvloedt en, in het hoofd van de lezer of luisteraar, vrouwen naar de achtergrond verwijst of een stereotiep beeld van de rollen van vrouwen en mannen in stand helpt houden. Er zijn veel verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt om verhoudingen tussen mannen en vrouwen nauwkeurig uit te drukken, zoals het zoveel mogelijk vermijden van taalgebruik dat expliciet of impliciet verwijst naar slechts één sekse, en het zorgen voor, door middel van insluitende alternatieven en in overeenstemming met de kenmerken van elke taal, het gebruik van genderbewuste en inclusieve taal.