Description

gennemførelse af kønsligestilling i skrevet og talt sprogbrug, og at dem, der ikke passer ind i det tokønnede sprogsystem, synliggøres og omtales i sproget som personer med lige værdi, værdighed, integritet og respekt

Additional notes and information

At undgå kønsbaseret diskrimination begynder med sprogbrugen, da den systematiske brug af kønsbegrænset terminologi påvirker holdninger og forventninger og i læsernes eller lytterens øjne kan sætte kvinder i baggrunden eller bidrage til at fastholde et stereotypt syn på kvinders og mænds roller. Der findes en række strategier til at udtrykke kønsrelationer mere nøjagtigt, for eksempel ved så vidt muligt at undgå sprogbrug, der udtrykkeligt eller implicit henviser til kun ét køn, og ved - gennem inkluderende alternativer og i henhold til hvert enkelt sprogs karakteristika - at sikre brugen af kønsfølsomt og inkluderende sprog.