Description

dzimumu līdztiesības īstenošana rakstu un mutvārdu valodā, ko panāk, sievietes un vīriešus, un personas, kas neatbilst binārajai dzimumu sistēmai, norādot un uzrunājot valodā kā līdzvērtīgas personas ar līdzvērtīgu cieņu un neaizskaramību

Additional notes and information

Dzimumdiskriminācijas un dzimtiskās diskriminācijas novēršana sākas ar valodu, jo sistemātiska dzimumneobjektīva terminoloģija ietekmē attieksmi un gaidas un var lasītāja vai klausītāja prātā pazemināt sievietes vērtību vai veicināt stereotipizētu uzskatu par sieviešu un vīriešu lomām. Ir daudz dažādu stratēģiju, ko var izmantot, lai precīzi paustu dzimumu attiecības, piemēram, pēc iespējas izvairoties izmantot valodu, kas tieši vai netieši norāda uz tikai vienu dzimumu, un ar iekļaujošām alternatīvām un atbilstoši katras valodas iezīmēm nodrošinot dzimumsensitīvas un iekļaujošas valodas izmantojumu.