Description

Закони који су израђени у универзалним терминима, игноришући родно специфичне ситуације и односе моћи између жена и мушкараца, а који подржавају полну и родно засновану дискриминацију, укључујући родно засновано насиље према женама.

Additional notes and information

Контрола родно неутралних закона који третирају жене и мушкарце је неопходна како би се проциенило да ли ће ометати или убрзати родну равноправност и елиминисати дискриминацију на основу пола и рода.