Description

Zakoni koji su izrađeni u univerzalnim terminima, ignorišući rodno specifične situacije i odnose moći između žena i muškaraca a koji podržavaju spolnu i rodno zasnovanu diskriminaciju, uključujući rodno zasnovano nasilje nad ženama.

Additional notes and information

Kontrola rodno neutralnih zakona koji tretiraju žene i muškarce je neophodna kako bi se procijenilo da li će ometati ili ubrzati rodnu ravnopravnost i eliminisati diskriminaciju na osnovu spola i roda.