Description

zakonodaja, napisana v spolno nevtralnem jeziku, ki ne upošteva spolno specifičnih situacij in razmerij moči med ženskami in moškimi, na katerih temelji spolna diskriminacija, vključno z nasiljem nad ženskami zaradi njihovega spola

Additional notes and information

Spolno nevtralne zakone, ki enako obravnavajo ženske in moške, je potrebno skrbno pregledati in oceniti, ali bodo ovirali ali spodbujali enakost spolov in odpravili spolno diskriminacijo.