Description

Термин „родне потребеˮ односи се на две врсте потреба које се обично препознају у датом друштву, наиме то су родно условљене практичне и стратешке родне потребе.

Additional notes and information

Само бављење родно условљеним практичним потребама жена - често повезаним са кућним задацима жена и забринутошћу због неадекватних животних услова - подстиче факторе који жене држе у неповољном положају у поређењу са мушкарцима. Потребе повезане са оснаживањем жена су стратешке потребе које су потребне за превазилажење подређеног положаја жена. Видети такође: родно условљене стратешке потребе жена; родно условљене практичне потребе жена