Description

vrste potreba koje su prepoznate u nekom društvu, prvenstveno praktične i strateške rodne potrebe

Additional notes and information

Usmjeravanje pažnje samo na praktične rodne potrebe žena, koje su često povezane sa poslovima žena u kućanstvu te se tiču neadekvatnih životnih uvjeta, perpetuira čimbenike u kojima su žene u nepovoljnijem položaju od muškaraca. Potrebe povezane s osnaživanjem žena nužne su strateške potrebe kako bi se zaustavio nepovoljniji položaj žena.