Description

Видове нужди, обикновено характерни за дадено общество, като практически нужди от гледна точка на половете и стратегически нужди от гледна точка на половете.

Additional notes and information

Разглеждането на практическите нужди от гледна точка на половете единствено за жените, които често са свързани единствено с домакинските им задачи и с неподходящите условия на живот, поддържа по-неблагоприятна обществена позиция на жените, в сравнение с тази на мъжете. Нуждите, свързани с оправомощаването на жените, са стратегическите нужди, необходими за преодоляване на тази позиция на жените.