Description

konkreetses ühiskonnas määratletud vajadused, nagu praktilised soolised vajadused ja strateegilised soolised vajadused

Additional notes and information

Kui käsitleda üksnes naiste praktilisi soolisi vajadusi, mis on sageli seotud kodutööde ja ebapiisavate elamistingimustega, põlistab see tegureid, mis hoiavad naisi ebasoodsamas olukorras kui mehi. Naiste võimestamisega seotud vajadused on strateegilised vajadused, mida on vaja naiste allasurutud positsioonist väljatoomiseks.