Description

typen behoeften die normaal gesproken in een bepaalde maatschappij worden geïdentificeerd, namelijk praktische genderbehoeften en strategische genderbehoeften

Additional notes and information

Zich richten op de praktische genderbehoeften van alleen vrouwen – vaak gerelateerd aan huishoudelijke taken van vrouwen en met ontoereikende leefomstandigheden – bestendigt de factoren die vrouwen in een ten opzichte van mannen benadeelde positie houden. Behoeften die verband houdenmet de empowerment van vrouwen zijn strategische behoeften die de ongeschikte positie van vrouwen teniet moeten doen.