Description

druhy potřeb, které jsou v určité společnosti obvyklé, zejména praktické genderové potřeby a strategické genderové potřeby

Additional notes and information

Jsou-li řešeny pouze praktické genderové potřeby žen, často spojené s povinnostmi žen v domácnosti a s jejich nevyhovujícími životními podmínkami, posilují se jevy, které udržují ženy v nevýhodnějším postavení ve srovnání s muži. Potřeby spojené s posilováním postavení žen jsou strategické potřeby, které musí být splněny, aby bylo překonáno podřízené postavení žen.