Description

wat vrouwen of mannen nodig hebben om hun positie of status ten opzichte van elkaar te verbeteren door hen meer controle over henzelf te geven in plaats van hen te beperken tot maatschappelijk bepaalde rollen

Additional notes and information

Dit zijn langetermijnbehoeften (namelijk gericht op het verbeteren van posities); ze zijn ook bedoeld om beperkingen weg te nemen en zijn minder zichtbaar omdat ze erop gericht zijn attitudes te veranderen. Voorbeelden van het aanpakken van strategische genderbehoeften van vrouwen zijn het geven van land- en erfrechten aan vrouwen, vrouwen toegang geven tot krediet en financiële diensten, het vergroten van de participatie van vrouwen in besluitvorming, gelijke kansen op werk scheppen (gelijke beloning voor gelijk werk) en verbetering van sociale systemen.