Description

potrebe, ki jih ženske prepoznavajo v svojih družbeno sprejemljivih vlogah v družbi

Additional notes and information

Praktične spolno specifične potrebe ne prevprašujejo spolne delitve dela in podrejenega položaja žensk v družbi, čeprav izhajajo iz njiju. Te potrebe so odziv na neposredno zaznane potrebe, prepoznane v specifičnem kontekstu. So praktične narave in pogosto izvirajo iz neustreznih življenjskih razmer, kot so zagotavljanje vode, zdravje in zaposlitev.