Description

Нуждите, които жените идентифицират във връзка със социално приетите им роли в обществото.

Additional notes and information

Практическите нужди, свързани с пола, макар че произлизат от разделението на труда по пол и са резултат от подчинената позиция на жените в обществото, не ги оспорват. Тези нужди са една непосредствената необходимост, идентифицирана в рамките на специфичен контекст. Те са от практическо естество и често произлизат от неадекватни условия на живот, като например лошо водоснабдяване, здравеопазване, липса на възможности за заетост.