Description

proces, ki zahteva, da se v vse prakse spremljanja, poročanja in ocenjevanja vseh politik in načrtov integrira perspektiva spola tako v procesih in začetnih fazah kot v rezultatih in učinkih tako, da bi ugotovili, kako programi ali posebni projekti učinkujejo na življenje žensk in moških, in zagotovili, da se neenakosti ne ohranjajo.