Description

proces dat vereist dat in de controle-, verslagleggings- en evaluatiepraktijken van alle beleidsmaatregelen en plannen een genderperspectief wordt opgenomen, zowel in processen en input als in resultaten en effecten, teneinde te leren hoe projecten de levens van vrouwen en mannen beïnvloeden en om te waarborgen dat ongelijkheid niet blijft voortbestaan