Description

procesas, reikalaujantis, kad lyčių perspektyva būtų integruota į visų politikos sričių ir planų, procesų ir įnašų, rezultatų ir poveikio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo praktikas siekiant sužinoti, kokią įtaką programos ar konkretūs projektai daro moterų ir vyrų gyvenimui, ir užtikrinti, kad nelygybė nebūtų įtvirtinta