Description

Процес, при който се изисква при наблюдение на изпълнението, докладването и оценяването на всички политики и планове да се включва перспективата на пола, както в процесите и използваната информация, така и в резултатите и въздействията, с цел да се установи по какъв начин програмите или специфични проекти влияят на живота на жените и мъжете и да се гарантира, че неравенствата ще бъдат преодолявани.