Description

Rodno odgovoran monitoring i evaluacija je proces koji zahtijeva da praćenje, izvještavanje i evaluacija svih politika i planova integrišu rodnu perspektivu kako u procese i inpute, tako i u rezultate i utjecaje, kako bi se uvidjelo kako programi ili specifični projekti utječu na živote žena i muškaraca, ali i osiguralo da se nejednakost neće održati.