Description

próiseas lena n-éilítear go ndéantar gné inscne a chomhtháthú i gcleachtais faireacháin, tuairiscithe agus meastóireachta a bhaineann le gach beartas agus gach plean gné inscne i bpróisis agus in ionchuir araon agus i dtorthaí agus i dtionchair chomh maith, ionas go bhfoghlaimeofar conas a théann cláir nó tionscadail shonracha i bhfeidhm ar shaol na mban agus na bhfear agus lena chinntiú nach ndéantar éagothroime a bhuanú