Description

Prosessi, joka edellyttää, että kaikkien toimintalinjojen ja suunnitelmien seuranta, raportointi ja arviointi sisältää sukupuolinäkökulman sekä prosesseissa ja syöttötiedoissa että tuloksissa ja vaikutuksissa, jotta voidaan oppia, miten ohjelmat tai tietyt hankkeet vaikuttavat naisten ja miesten elämään, ja taata, että epätasa-arvoa ei säilytetä