Description

Укључивање родне перспективе у државну статистику значи да се родна питања и родно засноване пристрасности систематски узимају у обзир у изради свих званичних статистика и у свим фазама израде података. У овом процесу се прикупљају, прибављају и анализирају сви подаци, како о појединцима тако и они који нису директно повезани са појединцима, узимајући у обзир да фактори засновани на полу различито утичу на жене и мушкарце.