Description

considerarea în mod sistematic a problemelor și prejudecăților de gen în elaborarea tuturor statisticilor oficiale și în toate etapele producerii de date.

Additional notes and information

În acest demers, toate datele – legate direct sau indirect de persoane – sunt culese, compilate și analizate prin prisma luării în considerare a factorilor de gen care influențează în mod diferit femeile și bărbații.