Description

rodna pitanja i pristranost na temelju roda sustavno uzeti u obzir pri izradi službene statistike u svim fazama pripreme podataka

Additional notes and information

U tom se postupku svi podatci, kako o pojedincima, tako i oni koji za njih nisu izravno vezani, prikupljaju, razvrstavaju i analiziraju, vodeći pri tome računa da rodni čimbenici utječu na žene i muškarce na različite načine.