Description

Укључивање рода у националну статистику значи да се родна питања и родно засноване пристрасности систематски узимају у обзир у изради свих званичних статистика и у свим фазама израде података. Видети такође: родна статистикa

Additional notes and information

У овом процесу се прикупљају, прибављају и анализирају сви подаци, како о појединцима тако и они који нису директно повезани са појединцима, узимајући у обзир да фактори засновани на полу различито утичу на жене и мушкарце.