Description

referer til den praksis, at kønsspørgsmål og kønsbias systematisk tages i betragtning ved udarbejdelsen af alle officielle statistikker og i alle stadier af dataproduktion

Additional notes and information

I denne proces indsamles, samles og analyseres alle personrelaterede og ikke direkte personrelaterede data under hensyn til, at kønsbestemte faktorer påvirker kvinder og mænd forskelligt.