Description

aanpak die als doel heeft te waarborgen dat een genderdimensie wordt geïntegreerd in het werk van alle overheidsinstanties en in alle beleidsterreinen via een doeltreffende inzet van gender mainstreaming bij beleidsmakers bij het ontwerp van sectorale plannen en programma's en bij het opbouwen en versterken van de technische competenties van allen die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van deze strategie