Description

pristup čiji je cilj osigurati integraciju rodne dimenzije u rad državne uprave te u sva područja politike putem učinkovite primjene rodno osviještene politike koju provode donositelji politike tijekom razvoja sektorskih planova i programa kao i razvoj/jačanje tehničkih kompetencija osoba uključenih u provedbu te strategije