Description

approċċ li l-għan tiegħu huwa li jiżgura dimensjoni tal-ġeneru li tkun integrata fil-ħidma tal-korpi governattivi kollha u fl-oqsma ta' politika kollha permezz ta' impenn effettiv għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri minn dawk li jfasslu l-politika meta jkunu qed ifasslu pjanijiet u programmi settorjali, kif ukoll il-bini/it-tisħiħ tal-kompetenzi tekniċi ta' dawk kollha involuti fl-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija