Description

požiūris, kurio tikslas - užtikrinti, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visų valdžios institucijų veiklą ir į visas politikos sritis, politikos formuotojams veiksmingai įsipareigojus integruoti lyčių aspektą rengiant sektorių planus ir programas, taip pat stiprinant technines visų tų, kurie dalyvauja įgyvendinant šią strategiją, kompetencijas