Description

cur chuige a bhfuil sé de chuspóir aige a chinntiú go bhfuil gné inscne comhtháite i n-obair gach comhlacht rialtais agus i ngach réimse beartais trí thiomantas éifeachtach maidir le príomhshruthú inscne ag lucht déanta beartais agus pleananna agus cláir earnála á gcur i dtoll a chéile, chomh maith le tógáil/neartú inniúlachtaí teicniúla na ndaoine sin uile a bhfuil baint acu le cur chun feidhme na straitéise seo