Description

bármely olyan kérdés vagy megfontolás, amelyet a nők és a férfiak közötti, társadalmi és/vagy biológiai nemen alapuló különbségek határoznak meg

Additional notes and information

A nemi kérdések közé tartoznak a nők és a férfiak társadalmon belüli életét és helyzetét, kölcsönös viszonyukat, az erőforrásokhoz való hozzáférés és az erőforrás-használat tekintetében meglévő különbségeiket, tevékenységeiket, valamint a változásokra, fellépésekre és politikákra való reagálásukat érintő szempontok és megfontolások.