Description

orice problemă sau preocupare determinată de diferențele de gen și/sau de diferențele de sex dintre femei și bărbați

Additional notes and information

Problemele de gen cuprind toate aspectele și preocupările legate de viața femeilor și a bărbaților în societate, modul lor de interacțiune, diferențele în accesul la sau utilizarea de resurse, activități si tipul de reacţii al lor la schimbări, intervenții și politici.