Description

Всеки въпрос, свързан с основани на биологичния и/или социалния пол различия между жените и мъжете.

Additional notes and information

Въпросите, свързани с половете, включват всички аспекти на живота и положението в обществото на жените и мъжете, с начина, по който те изграждат взаимоотношения, с разликите в достъпа им до и използването на ресурси, тяхната дейност и начина, по който реагират на промени, намеси и политики.