Description

integrarea perspectivei de gen în înțelegerea și construcția socială a indivizilor, fenomenelor, reflecțiilor, obiectelor, relațiilor, domeniilor de acțiune, subsistemelor și instituțiilor societale

Additional notes and information

În legătură cu oamenii, termenul „genizare” se referă la procesul de socializare conform normelor dominante de gen. Se poate referi și la adoptarea unei identități alternative de gen și la transcendența tuturor modurilor recunoscute de a fi, a trăi și a submina genul (fluiditatea de gen). Conceptualizarea actuală a genizării în domeniul identității de gen a femeilor se datorează din punct de vedere istoric renumitei tezei exprimate de Simone de Beauvoir în „Al doilea sex”: „Femeie nu te naști, ci devii”.