Description

l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-fehim u t-tiswir tal-persuni, tal-fenomeni, tar-riflessjonijiet, tal-affarijiet, tar-relazzjonijiet, tas-setturi ta’ azzjoni, tas-subsistemi tas-soċjetà u tal-istituzzjonijiet

Additional notes and information

F'relazzjoni man-nies, il-kelma "gendering" tirreferi għall-proċess ta' soċjalizzazzjoni skont in-normi tal-ġeneri dominanti. Tista' tirreferi wkoll għall-adozzjoni ta' identità tal-ġeneru alternattiva, u t-traxxendenza tal-modi rikonoxxuti kollha ta' kif tkun, tgħix u taqleb il-ġeneru (fluwidità tal-ġeneru). Il-kunċettwalizzazzjoni kontemporanja tal-gendering fid-dominju tal-identità tal-ġeneru tan-nisa hija storikament midjuna lejn it-teżi magħrufa ta' Simone de Beauvoir, espressa fil-ktieb tagħha Second Sex: ‘One is not born, but rather becomes, a woman.’