Description

gné ha hinscne a chomhtháthú maidir le daoine, feiniméin, machnaimh, rudaí, caidrimh, earnálacha gníomhaíochta, fochórais sochaí agus institiúidí a thuiscint agus a thógáil

Additional notes and information

Maidir le daoine, tagraíonn an téarma 'inscniú' do phróiseas an tsóisialaithe de réir na bpríomhnorm inscne. Féadfaidh sé tagairt freisin d’fhéiniúlacht mhalartach inscne a ghlacadh, agus gurb ann do na bealaí aitheanta ar fad maidir le conas a bheith, a bheith beo agus filleadh ar inscne (so-athraitheacht inscne). Chuir tráchtas cáiliúil le Simone de Beauvoir, Dara Gnéas: ‘Ní shaolaítear duine ina bhean, is amhlaidh a dhéantar bean de dhuine’ comaoin mhór ar an gcoincheapú a dhéantar ar na saolta seo ar inscniú i réimse fhéiniúlacht inscne na mban.