Description

začleňování genderového hlediska při vnímání a výkladu osob, jevů, úvah, věcí, vztahů, oborů činnosti, dílčích společenských uspořádání a institucí

Additional notes and information

Ve vztahu k lidem termín „genderování“ odkazuje na proces začleňování do společnosti podle převládajících genderových norem. Může také odkazovat na přijetí jiné genderové identity, na překročení všech uznávaných modelů bytí a života či na sabotování genderu (genderová neurčitost). Současná koncepce genderování v oblasti genderové identity žen vděčí za svůj vznik známému prohlášení Simone de Beauvoir v její knize Druhé pohlaví: „Ženou se člověk nerodí, ženou se stává.“