Description

direkte måling af kønsskævheder med hensyn til opnåede mål inden for menneskelig udvikling på tre grundlæggende områder: sundhed, uddannelse og rådighed over økonomiske ressourcer

Additional notes and information

Udvilklet af FN. United Nations Development Programme − UNDP. Human Development Reports. Available at: http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi