Description

priame meranie rodových rozdielov v úspechoch ľudského rozvoja v troch základných oblastiach ľudského rozvoja: zdravie, vzdelávanie a kontrola nad ekonomickými zdrojmi