Description

sooliste lõhede mõõde kolmes inimarengu põhivaldkonnas: tervis, haridustase ja sissetulekud