Description

Новоизграђени индекс родног развоја директна је мера родних празнина у достигнућима хуманог развоја у три основна подручја људског развоја: здравству, образовању и управљању економским ресурсима.