Description

izravno mjerenje rodnih razlika u ostvarenom ljudskom razvoju u tri osnovna područja: zdravlju, obrazovanju i upravljanju gospodarskim resursima