Description

Mittari sukupuolten erojen mittaamiseksi inhimillisen kehityksen kolmella alueella: terveydessä, koulutus- ja elintasossa.