Description

měřítko, které přímo vyjadřuje genderové rozdíly ve třech základních oblastech lidského rozvoje, jimiž jsou zdraví, vzdělání a kontrola nad hospodářskými zdroji