Description

måttstock för könsfördelningen inom framsteg beträffande mänsklig utveckling inom tre grundläggande områden av mänsklig utveckling: hälsa, utbildning och förfogande över ekonomiska resurser