Description

Novoizgrađeni indeks rodnog razvoja direktna je mjera rodnih praznina u dostignućima ljudskog razvoja u tri osnovna područja: zdravstvu, obrazovanju i upravljanju ekonomskim resursima.